MẶT BẰNG TOÀ HIMAX - T1 DỰ ÁN HINODE CITY MINH KHAI

Thông tin toà Himax ( T1 ) dự án chung cư Hinode City 201 Minh Khai:


- Số tầng cao: 27 tầng
- Tổng số căn hộ: 399 căn hộ
- Trung bình: 19 căn/1 sàn
- Diện tích căn hộ: 80m2 - 93,37m2 - 100.59m2 - 106,94m2
- Số phòng ngủ: 2 đến 4 phòng ngủ
Mặt bằng điển hình tầng 5 đến 24 dự án Hinode City
Mặt bằng điển hình tầng 5 đến 24

Mặt bằng điển hình tầng 26 dự án Hinode City Minh Khai
Mặt bằng điển hình tầng 26

Mặt bằng điển hình tầng 27 chung cư Hinode City
Mặt bằng điển hình tầng 27